8.5.06

Osmanagić odgovara Imamoviću


Predsjednik Fondacije Arheološki park: Bosanska piramida Sunca Semir Osmanagić uputio je otvoreno pismo profesoru s Filozofskog fakulteta u Sarajevu historičaru Enveru Imamoviću.
U pismu stoji:
Poštovani Imamoviću,
S obzirom da se u javnosti redovno javljate s nenaučnim tumačenjima projekta Bosanske doline piramida te vrlo uvredljivo na moj račun, a budući da uporno izbjegavate TV sučeljavanje, obraćam Vam se ovim putem.
Vi ste inicijator i prvi potpisnik pisma u kome tražite zabranu iskopavanja na lokalitetu Bosanske piramide Sunca zbog, kako neosnovano tvrdite, “ilegalno izdate dozvole Fondaciji” na čijem sam ja čelu. Dozvole i saglasnosti su, da Vas ispravim, date Zavičajnom muzeju u Visokom koji je izvođač radova, a Fondacija je investitor.
U potpunosti je poštovan zakonski put za dobijanje saglasnosti od opštine Visoko, Ze-Do kantona i Federacije. Logično je da muzej u Visokom dobije dozvolu za izvođenje radova, po zakonu skrbi za zaštićenu zonu kraljevskog grada Visoki, koji se nekad nalazio na samom vrhu piramide.
U novembru 2005. javno ste izjavili da sam ja “bagerom prekopao nekropolju bosanskih stećaka” u podnožju uzvišenja Visočice, odnosno Bosanske piramide Sunca. I mada Vam je skrenuta pažnja da je vlasnik parcele gosp. Ihtijarević bagerom prekopao dio svoje parcele i pritom devastirao kamene ploče pješčara (a ne stećke), Vi ste i nakon toga javnost obmanjivali istim navodima u intervjuu za BH radio.
Tvrdite da je lokalitet “pretražen puno puta” i da tamo “nema monumentalne stepenaste piramide”. Prema riječima direktora Zavičajnog muzeja u Visokom, koji vodi ovu instituciju već 18 godina, višeg kustosa prof. Senada Hodovića, “lokalitet kraljevskog grada nikada nije sistematski ispitivan”.
Javno podmećete da ja uništavam “nekropolju stećaka”, “rimske bedeme” i “neolitske nadgrobne spomenike”. Dosadašnjim ispitivanjima, u tri navrata (avgust 2005, oktobar 2005, april-maj 2006.) arheolozi, geolozi, geofizičari i građevinski inženjeri koji rade na Projektu nisu utvrdili postojanje stećaka, rimskih bedema ili nadgrobnih spomenika primitivnih “pećinskih ljudi”.
Naprotiv, pronađeno je stotine tona, ljudskom rukom obrađenih, kamenih ploča pješćara koji popločavaju prilazni plato piramidi. Piramida je građena od ogromnih kamenih blokova breče težine između 5-35 tona svaki. Ukupno je otkriveno nekoliko hiljada tona i svaki dan se šire zidovi piramide.
U izjavi “Jutarnjem listu” govorite da je riječ o “prirodnim tvorevinama sedimentnim stijenama”. Vodeći sarajevski geolog prof. dr. Mirza Bašagić je potvrdio da ovi obrađeni kameni blokovi nisu “in situ”, dakle ne potiču odavde. Logično, jer su obrađeni jako davno u prvom bosanskom kamenolomu, preneseni na ovu lokaciju i ugrađeni u zidove piramide.
Nekoliko desetina hiljada ljudi koji su već posjetili ovu lokaciju mogu potvrditi da je riječ o obrađenim kamenim blokovima koji su zidani jedan na drugi (ukupno četiri reda). Očigledno da se Vaš kancelarijski pogled ne poklapa sa stanjem na terenu.
Vaša teza da mi “uništavamo zaštićeni srednjevjekovni grad” je novi pokušaj obmane javnosti. Naime, zaštićena zona srednjevjekovnog grada Visoki je samo 20 x 60 metara. Kada sam saznao za tu činjenicu u jesen 2005. tražio sam od opštine Visoko da proširi zaštićenu zonu. U martu 2006. opštinsko vijeće je odvažno promjenilo Urbanistički plan i zabranilo bilo kakvu gradnju na prilaznom platou u dužini od 300 metara. Dotada su se ovdje mogli graditi moteli i rekreativni sadržaji. Od Federalnog ministarstva prostornog uređenja tražili smo da se i zakonom zaštiti ova oblast.
Podsjećanja radi, kraljevski grad Visoki je zapaljen prilikom turske najezde prije 550 godina do temelja. Nakon toga tu niko nije živio. Propadao je vjekovima da bi se proces ruiniranja ubrzano nastavio zadnjih 50 godina i pored arheoloških dušebrižnika. Danas tamo nema, bukvalno, kamena na kamenu.
Umjesto da javnosti predočavamo (kao što to Vi činite) fraze o tobožnjoj brizi, naša Fondacija, koja je osnovana odlukom Ministarstva pravde BiH radi zaštite kulturnog nasljeđa BiH, preduzima konkretne mjere. U martu 2006. smo predložili državnom Povjerenstvu za zaštitu nacionalnih spomenika da se sastanemo i dogovorimo kako rekonstruisati i trajno zaštititi kraljevski grad zajedno s ostalim kulturama i samom piramidom i ponuditi ga svijetu kao turističku atrakciju. Zasad nismo dobili nikakav odgovor.
U elaboratu istraživanja Bosanske piramide Sunca nisu predviđeni radovi u zaštićenoj zoni. Svako ko je došao u posjetu arheološkoj lokaciji mogao se lako uvjeriti da su sondažni bunari udaljeni po nekoliko stotina metara od zaštićene zone.
Vi se bavite ogovaranjem ljudi koji žele dobro ovoj zemlji i za svoje zlonamjerne teze tražite podršku kolega od Londona do Bostona. Za to vrijeme mladi multidisciplinarni tim bosanskih arheologa, geologa, speleologa, rudarskih eksperata, antropologa i ekipa za ekskavacije s zadovoljstvom otkopava prvu evropsku piramidu i mapira podzemni kompleks tunela.
Što se tiče Vaših redovnih uvreda na moj račun (“amater”, “mešetar”, “lakrdijaš” i slično), takva vrst komunikacije ne govori ništa o meni. Ona je Vama možda prihvatljiva i uobičajena. Fondacija i ja lično ćemo uvijek insistirati na kulturi dijaloga, dostojanstvu i naučnoj argumentaciji.
“Sanjar” je jedini Vaš izraz kojeg rado prihvatam. Ja “sanjam” i pretvaram u stvarnost jednu bolju budućnost za Bosnu i Hercegovinu.
Naučni fakti, od kojih stalno bježite, neumoljivi su i nedvojbeno govore u prilog postojanju piramida:
1. Na osnovu satelitskih i aerijalnih snimaka potvrđena je pravilna geometrija piramide, jer priroda nije mogla izvajati perfektne trouglaste strane. Prema mjerenjima Geodetskog zavoda BiH utvrđeno je, primjera radi, da je sjeverna strana piramide pravilan trougao sa uglovima po 60 stepeni.
2. Mjerenjima Geodetskog zavoda BiH je potvrđeno da su sve četiri strane piramide potpuno pravilno orijentisane prema stranama svijeta, što je karakteristika u gradnji piramida. Pri tome je sjeverna strane piramide Sunca orijentisana prema kosmičkom sjeveru. 3. Analiza satelitskih termalnih snimaka je potvrdila da Bosanska piramida Sunca i još četiri piramidalna uzvišenja pokazuju izrazite karakteristike hlađenja za vještačke strukture, a ne za brda. 4. Dosadašnje geološko-sedimentološke analize dokazuju stepenasti dizajn piramide i vrstu obrađenih kamenih blokova upotrijebljenih u njihovoj izgradnji. 5. Pravilne terase na geodetskim mapama visoke rezolucije, prema iskusnim inženjerima geodezije, potvrđuju stepenasti karakter piramide Sunca. 6. Kompjuterski program vještačke inteligencije LINANAL je detektirao postojanje unutrašnjih uglova od 45 stepeni na piramidi što može biti samo dokaz da je riječ o vještačkom objektu. 7. Fluvijalna geomorfologija pokazuje odsustvo drenažnih karakteristika tipičnih za prirodne formacije. 8. Satelitska radarska analiza pokazuje postojanje pravolinijskih prolaza unutar Bosanske piramide Sunca. 9. Potvrđeno je postojanje kompleksa podzemnih tunela koji nisu prirodne tvorevine ili srednjevjekovna rudarska okna, kako što tvrde Vaši saradnici. Rudarski stručnjaci iz Zenice, Breze i Kaknja, eliminirali su mogućnost da je tu nekada bio rudnik. Ujedno su u tunelima već otkriveni arheološki artefakti koji pripadaju graditeljima piramida. 10. Na osnovu satelitskih snimaka te nezavisne potvrde iz Katastarskog ureda opštine Visoko dokazano je da tri glavne piramide (Sunca, Mjeseca i bosanskog Zmaja) tvore jednakostranični trougao. 11. Arheološko-geološki dokazi iz ovogodišnje kampanje otkrili su postojanje pravilnih i dobro očuvanih kamenih monolita na sjevernoj i istočnoj strani piramide Sunca.
Pozivam Vas da javno ili privatno osporite Vi, ili bilo ko od Vaših saradnika u zemlji ili svijetu, ijedan od ovih naučnih argumenata. Detaljnije o ovim analizama možete naći na službenoj web stranici Fondacije http://www.piramidasunca.ba/.
U međuvremenu, oni koji ne žele da se popnu na zidove piramide, moći će već od juna ove godine da sjede u centru Visokog i vide sekcije zidova piramide na sjevernoj i istočnoj strani. A piramida će nastaviti da zrači pozitivno i na tom valu realnog optimizma da zapljusne čitav svijet afirmativnim vijestima o BiH, navodi se u pismu predsjednika Fondacije Semira Osmanagića.

0 Comments:

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.