23.1.08

Mađari


Erika Dudaš (Dudas), ekonomski savjetnik Ambasade Mađarske u BiH jučer je najavila intenziviranje kontakata koje privrednici ove zemlje žele imati sa preduzećima u ZDK. - Kompanije su jako zainteresirane za ulaganje u ZDK i nadam se u više oblasti, kazala je Dudaš.
Premijer ZDK Miralem Galijašević je istakao da predstavnici Agencije za razvoj trgovine i investicija Mađarske žele investirati u oblastima metaloprerade, drvoprerade, trgovine i posebno koncesija. - Mi ćemo u narednim danima razmijeniti podatke koji su interesantni objema stranama i nadam se da će vrlo brzo reagirati na preduzeća koja su u privatizaciji i preduzeća koja su u stečaju. Interesantno područje je područje ulaganja u već postojeća preduzeća.
Janoš Satmari (Janos Szatmari), konsultant za biznis u mađarskoj investicijskoj agenciji (ITD Hungary, Hungarian Investment and Development agency), da je u evropske i zemlje susjedstva Mađarska već uložila deset miljardi eura. - Nakon ovog sastanka mislim da ZDK može biti jedan od centara za mađarske kompanije, koje žele da investiraju u ovu državu. Veliki potencijali postoje u sektoru metalske industrije, drvnoj industriji, te industriji predrade hrane, kazao je Satmari.

1 Comments:

Anonymous Anonimno said...

pcela na madjarskom: beremed
trut na madjarskom: jebeneberemed

carinik: ceker horvarosh

ATM: serekesh

23/1/08 13:39  

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.