1.2.08

Zagađenje u januaru


Nakon što su Općinskom vijeću prezentirali rezultate za novembar, decembar i početak januara, "Dnevni avaz" je došao u posjed nalaza Metalurškog instituta za cijeli januar.
Nalaz mjerenja sumpora za januar pokazuje još gore stanje, jer od graničnih 90 mikrograma, Zeničani su od 1. do 20. januara, kako pokazuje analiza udisali od najmanjih 171 do 843 mikrograma na jednoj lokaciji. Isto je bilo i sa "lebdećim česticama prašine", kojih maksimalno smije biti 150 mikrograma u 24 sata, a mjerenja za baš svaki dan pokazuju mjerenja i do četiri puta viša od dozvoljenih.
Vijećnici OV Zenica su pozvali nadležne da mjerenja vrše na više od tri lokacije u gradu, te da predlože mjere na sprečavanju trovanja sugrađana sumporom i prašinom. izražena je posebna bojazan šta će se dogoditi kad proradi Koksara i integralna proizvodnja čelika u Visokim pećima Arselor Mitala.

2 Comments:

Blogger @do said...

vidim da idete redom, pljujete od jednog do drugog teksta...stvarno ste nevjerovatni.... mrzite sebe i mamu sto Vas je rodila

17/7/08 12:37  
Blogger @do said...

pa ovo �to ja objavljujem ovdje, na blogu, JESU �LANCI IZ AVAZA, sa danom zaka�njenja, odnosno na dan kad izadju u novini... ne znam kako ih ne vidite, upravo ovo objavljeno je tada

17/7/08 12:38  

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.