3.3.08

PFZ


U Bosanskom narodnom pozorištu (BNP) u Zenici je promovirano stotinu jedanaest nastavnika i profesora, 13. generacije diplomanata Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Diplome su primili profesori i nastavnici razredne nastave, matematike i informatike, engleskog jezika i književnosti i njemačkog jezika i književnosti.
Novim nastavnicima i profesorima su se obratili dekan Refik Ćatić i rektor Univerziteta Zenica Sabahudin Ekinović, predstavnici Vlade Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), te univerziteta iz Tuzle, Sarajeva i Mostara. Nagrade Univerziteta u Zenici dodijeljene su studentima generacije, Jasmini Džombegović i Mirsadu Subašiću.
U nastavnike razredne nastave promovirani su Armina Smajlović, Nedžmija Varupa i Munira Šiljak. Novi profesori njemačkog jezika i književnosti su Sabina Sejdulahović, Eldin Alkaz, Alisa Teskeredžić, Mehmed Redžić, Ehlimana Hindija, Alma Džinić i Džana Čolaković. U profesore engleskog jezika i književnosti promovirani su Majda Husaković, Aida Serdarević, Amra Muslić, Alma Gostevčić, Safija Fejzić, Nataša Kustura, Elma Sinanović, Sedina Halilović, Aida Jusić, Sanja Pejnović, Melisa Uzunović, Lamija Uzunović, Nirmela Šarić i Zlatan Velagić. U isto zvanje promovirani su i Aldin Smajlović, Admira Bećirović, Sifet Talić, Jasmina Hadžić, Melisa Salkanović, Jasmina Džambegović, Azermina Mujkić, Fikreta Trakić, Lejla Imamović, Dragana Poljak, Amer Buljina, Marijana Šunjić, Jelena Kurevija i Sabina Kovač.
Novi nastavnici matematike i informatike su Nazif Tašo, Murada Veispahić, Aldina Harba, Mirsad Đegić, Mahmut Kilovnica, Edisa Đugumović, Arnela Ćatić i Said Krantić. Promovirani su i profesori matematike i informatike, a to su Belma Hodžić, Azra Haračić, Safet Penjić, Adisa Gigić, Mirsad Subašić, Muhamed Porča, Samir Kovačić, Eldina Odić, Lejla Kurtović, Rabija Arnaut, Midhad Zečević, Ena Begić, Selvedin Botić, Faruk Begić, Alzira Baljić, Senadina Alić, Velida Halilović.

Promovirani su Sanela Pajvan, Samra Kapidžić, Saudina Mehić, Nezir Halilović, Sanela Pekmić, Nikolina Popov, Halima Mušinović, Nurfeta H. Ibrahimbegović, Alisa Trtak, Elma Alispahić, Elvira Osmanhodžić, Azemina Spahić, Amira Dautović, Nermina Begić, Ernisa Julardžija, Edin Omerinović, Lejla Sarajlić, Alma Ganić, Amela Babahmetović, Ferida Mujičić, Irahmani Beganović, Fikreta Rebihić, Fatima Bilić i Alma Muračević. Profesori razredne nastave su i Meliha Dedić, Sabina Duranović, Fatima Doglod, Laida Čelebić, Fahira Imamović, Edna Haračić, Amira Čatić, Emina Keran, Sanela Jusufović, Halima Suljić, Adnana Hadžić, Hasan Čerimović, Mevlida Čerimović, Damira Okanović, Lejla Kubat, Alen Karamehić, Almira Muhić, Merdžana Mujkić, Ljubica Antolović, Sabina Zec, Sedina Delić, Behija Muratbegović, Sanja Anđelić i Ana Pavlović.

4 Comments:

Anonymous Anonimno said...

Ado napravio si nekoliko gresaka u imenima i prezimenima profesora i nastavnika!!!
Njima cestitam i zelim sve najbolje!!!

3/3/08 11:35  
Anonymous Anonimno said...

i ja sam to primjetio, ado malo si se zeznuo i ko je sta zavrsio.ali u svakom slucaju hvala,pozdrav

3/3/08 12:20  
Blogger @do said...

sve je prekucano ispravno iz Pozivnice PFZ-a. �ao mi je, ali nije do mene, evo sad sam jo� jednom provjerio. Takva sam imena slu�beno dobio.

3/3/08 12:33  
Anonymous Anonimno said...

Sramota za PFZ sto ne znaju napisati imena studenata!!!!

4/3/08 15:19  

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.