27.1.08

PivićRemzo Pivić iz Zavidovića prije nekoliko mjeseci je punio novinske stupce humanim gestom, kada se odlučio da ugroženom prijatelju Ahmetu Adžuloviću, koji živi u Otavi, Kanada (Otawa), donira bubreg. Danas se suočava sa velikim problemima, dijelom izazvanim njegovom humanošću.
- Vrlo brzo se pročulo kako sam prodao bubreg, što nije istina. Nikada nisam dobio, niti bih tražio marku za to. Prijatlj mi je platio put i boravak i to je sve. Živim od 42 KM invalidnine, te pomoći koju kao nezaposleni RVI dobijam na Birou. Po Zavidovićima se priča kako sam naplatio 70.000 KM i onda sam se raspitao, saznavši da je nekoliko ljudi organizovalo humanitarne koncerte po Njemačkoj, prikupili su desetine hiljada KM. Obavještavam sve da nikada nisam ni jednu KM dobio od toga, niti sam dao saglasnost da se organizuju akcije. Zaradim ja za život supruzi Vahidi i sebi, ali podstanari smo, imamo kuću pod pločom, neuseljenu, jer ne možemo završiti kuću. Da sam dobio 70 hiljada, ne bi bio podstanar, kaže ogorčeni Remzo.
On i supruga se suočavaju da, na svakom mjestu gdje zatraže pomoć, budu odbijeni jer "se priča da je prodao bubreg za novac". - Mnogi su se okoristili o moju dobrotu i moj gest, a da sada, mjesecima kasnije, saznajem da su bile akcije, skupljan novac, pa želim da se javno ogradim od svega toga i poželim da ako ko šta želi donirati, direktno kontaktira mene, kaže Remzo.

- Mi smo otvorili tekući račun za pomoć kod HVB Central Profit banke i to 129 000 000 000 000 6, sa brojem komintenta 401 349 920 00, na moje ime. Molim sve oni koji su čuli da neko prikuplja pomoć ili žele da mi pomognu to čine direktno na broj 062 230 804, a ne preko posrednika, koji varaju i njih i mene, kazao nam je Remzo.

0 Comments:

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.