5.2.08

Žepče


Odluka Vlade Zeničko – dobojskog kantona kojom se po novoj sistematizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK-a, ukida Policijska uprava Žepče i stavlja u nadležnost PU Zavidovići, osuđena je od Općinskog vijeća Žepča, a općinski parlament usvojio je zaključak kojim se od svih domaćih i međunarodnih institucija traži da se preispita Odluka Vlade ZDK-a o ukidanju PU Žepče. Općinsko vijeće Žepče u istom zaključku, zatražilo da se do konačnog postizanja dogovora i rješenja ovog problema, vladina Odluka o ukidanju PU Žepče stavi van snage, što je zatražio i općinski, te kantonalni odbor HDZ-a.
- Odluka je donesena uz tijesnu saradnju i instrukcije, a potom i saglasnost dobijenu od EUPM-a. Mene je interesovalo i dobio sam odgovor, da li će novi ustroj, po kojoj će buduća Policijska stanica Žepče djelovati uokviru PU Zavidovići imati odraza na sigurnost, te administrativne poslove građana, odnosno hoće li po bilo kom osnovu oni morati imati dodatni trošak odlaska u Zavidoviće. Dobio sam garancije da, sa stanovišta pojedinca, apsolutno se ništa ne mijenja, a građani Žepča će i dalje svoj kontakt sa policijom ostvarivati na istom mjestu. Radi se o organizacionom preustroju, po kojem ne može egzistirati uprava sa samo jednom stanicom. Isto je i u Varešu. Sve odluke su učinjene u cilju boljeg rada policije i građani će brzo vidjeti pozitivne odjeke ove odluke, kazao je jučer premijer ZDK Miralem Galijašević, odgovarajući na prozivke iz Žepča.

0 Comments:

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.