16.1.08

Borci

Prema Prijedlogu budžeta Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Ministarstvo za boračka pitanja će u 2008. godini na raspolaganju imati ukupno 9 miliona i 100 hiljada KM, od čega je 7,7 miliona predviđeno za ostvarivanje prava boračke populacije. "Najveći dio sredstava predviđen je za stambeno zbrinjavanje, uključujući kupovinu, izgradnju, popravku, adaptaciju i sanaciju stambenih objekata", izjavio je resorni ministar Sejad Nalić. Ostali dio sredstava planiran je, kako je kazao ministar Nalić, za realizaciju projekta podizanje nišana poginulim borcima, finansiranje rada boračkih udruženja, medicinsku rehabilitaciju i druge oblike prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima branilaca ZDK. Za stipendiranje studenata iz reda boračke populacije planiran je milion maraka, pri čemu bi 960 djece trebalo ostvariti pravo na stipendiranje. Prema riječima ministra Nalića, u februaru tekuće godine Skupština ZDK trebala bi usvojiti Odluku o proširenom obimu prava na zdravstvenu zaštitu ove populacije, za čiju realizaciju je predviđeno 300 hiljada KM. Ministarstvo za boračka pitanja ZDK će i u ovoj godini nastaviti sa programom liječenja i medicinske rehabilitacije članova boračke populacije u tri ustanove sa kojima je ranije sklopljen ugovor, a to su "Reumal" iz Fojnice, "Akvaterm" iz Olova, te "Banja Ilidža" iz Gradačca.

0 Comments:

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.