12.2.08

Fabrika

Turski "Art Carpet", preko svoje firme registrovane u Brčkom, namjerava da u pogone za izradu kvalitetnih tepiha u Zenici u ovoj i narednoj godini investira deset miliona KM, potvrdila je ovlašteni rukovodilac kompanije u BiH Sabina Smriko. Pogon u Zenici će biti smješten u "Radnoj Zoni Zenica 1", u kojoj je Art Carpet nedavno kupio zemljište.
- Proizvodnja će se realizirati u dvije faze. Gradnja proizvodne hale počinje u martu. Do jeseni bi trebala biti sagrađena prva hala sa oko 3.000 kvadratnih metara i prvom proizvodnom linijom u kojoj će biti zaposleno stotinu radnika. Naredne godine planirana je gradnja još jedne takve hale, druge linije i upošljavanje još stotinu radnika, kaže Smriko.
Već su potpisani ugovori sa izvođačima radova, gradačački Gradex će postaviti armiranobetonsku halu, koja se već gradi, a njeno postavljanje se očekuje do kraja jula. U avgustu je planirano da iz Turske stignu mašine za proizvodnju tepiha, a prvi tepisi bi iz zenice mogli krenuti, kako je planirano, već tokom septembra.
- Tepisi iz BiH će biti plasirani na evropsko tržište, gdje su do sada dolazili iz fabrike u Turskoj. Art Carpet plasira svoje proizvode u 28 država, od SAD do dalekog Istoka, kaže Smriko.

0 Comments:

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.