25.2.08

Veća pomoć za RVI

Nakon što je to od njega zatražio Savez paraplegičara FBiH, ministar zdravstva FBiH Safet Omerović obavjestio je ovaj Savez, a i javnost, da je proširena lista mogućih korisnika usluga Centra za humanu reprodukciju u Zenici, odnosno finansiranje humane reprodukcije prošireno na sve kategorije RVI.
Savez RVI - paraplegičara Unsko - sanskog kantona prvi je "probio" led još prije nepune četiri godine, potpisavši samoinicijativno ugovor o provedbi projekta "potomstvo za paraplegičare" sa Centrom za humanu reprodukciju Kantonalne bolnice Zenica. Ovu uslugu Centra do sada je koristilo desetine paraplegičara, a sada je ona moguća i ostalim, ne samo 100-postotnim RVI.
- Nakon što se konsultuju sa nama o mogućnostima, RVI su dužni priskrbiti saglasnost nadležnog inistarstva. Sve je više zainteresovanih iz boračke populacije, ponajviše zbog dosadašnjih dobrih rezultata, kazao nam je načelnik Centra dr. Ermin Čehić.
Upravni odbor Kantonalne bolnice Zenica, koja je osnivač Centra, je donio odluku kojom će se Centar odreći sve dobiti, te će biti plaćeni samo materijalni troškovi koji nastaju prilikom primjene jedne od poznatih primjerenih metoda asistirane reprodukcije. Ovaj centar nudi usluge, kako je utvrđeno u izvještaju posebne komisije, koje su znatno jeftinije nego slični centri na Zapadu, pa je već "na udaru" zainteresovanih sa područja cijele bivše države. Prosječan postupak asistiranja u projektu reprodukcije košta u zeničkom Centru između 2 i 5 hiljada KM, zavisno od složenosti.

1 Comments:

Anonymous Anonimno said...

Bravo Ceha!

25/2/08 18:12  

Objavi komentar

<< Home

Zenica Blog je stvoren, koncipiran i zamišljen kao mjesto za razmjenu i prezentaciju informacija u vezi Zenice, ali i šire. Njegov idejni tvorac i autor je novinar lista "Dnevni avaz" dopisništvo Zenica Adnan DŽONLIĆ. Blog je suštinski nekomercijalan i i ne finansira se novcem sponzora, pokrovitelja, te time ne stvara obavezu prema bilo kojoj opciji ili lobiju, pogotovo političkoj ili ekonomskoj. Na ovom Blogu morate poštivati uslove i pravila korištenja, odnosno autorstva. Sav sadržaj je vlasništvo autora i kuće u kojoj radi, osim ako to nije drukčije navedeno. Uslove korištenja možete pročitati u koloni desno - pod "uslovi korištenja". Komentarisanjem prihvaćate obavezu da ćete saopćavati informacije, statove i mišljenja koji ne krše zakonske propise Bosne i Hercegovine. Ukoliko sadržaj koji objavljujete krši autorska i druga vlasnička prava, vi ćete biti smatrani odgovornim, a ne vlasnik Bloga. Nije dozvoljeno objavljivati i/ili prenositi zakonom zaštićene sadržaje; objavljivati, prenositi i/ili slati informacije koje krše postojeće zakone Bosne i Hercegovine i/ili međunarodne zakone; objavljivati i/ili slati tajne i/ili zaštićene podatake neke fizičke ili pravne osobe; objavljivati, prenositi i/ili slati lažne informacije u smislu nanošenja štete trećim osobama; objavljivati i/ili slati vulgarne, pornografske, uvredljive, prijeteće, rasističke, fašističke i šovinističke sadržaje - tekst i/ili slike; objavljivati i/ili slati reklamne ili promotivne materijale na javnim ili privatnim porukama; lažno se predstavljati (u ime druge fizičke ili pravne osobe); širiti nacionalnu netrpeljivost ili vrijeđati građane Bosne i Hercegovine po nacionalnom, vjerskom, rasnom ili bilo kojem drugom osnovu; vrijeđati druge posjetioce Bloga. Administrator/autor Bloga zadržava pravo i ima pravo i obavezu brisanja poruka koji su izvan pravila i uslova korištenja ovog Bloga. Kao korisnik informacija na Blogu također prihvatate mogućnost da na pojedinim temama mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. Zaštitu svoje privatnosti ili informaciju o kršenju Pravila možete tražiti kroz kontakte sa vlasnikom Bloga, putem email adrese dzonlic@gmail.com. Vi zadržavate svu odgovornost za sadržaj Vaših poruka i odričete svu odgovornost Bloga www.dzonlic.com (dzonlic.blogspot.com) po bilo kojem osnovu vezanom za Vaše poruke ili sadržaje. Vlasnik Bloga nije odgovoran za sadržaje koje objavljuju drugi, jer oni odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove autora Bloga. Također, učešćem u radu i komentarisanjem prihvatate da Vaše podatke ustupim nadležnim ukoliko to bude zahtjevao određeni sudski ili drugi pravni spor, proizveden vašim komentarisanjem. SVA PRAVA PRIDRŽANA - ZENICA, BOSNA I HERCEGOVINA 2006./2007.